Video giám sát
Mã SP: 12

Việt Thông - Công Ty TNHH Phát Triển Dịch vụ Việt Thông

1YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

Toàn bộ màn hình video độ tin cậy cao của chúng tôi hỗ trợ các định dạng bao gồm MPEG2 / 4 và UHD SDI. Với đo mức âm thanh trong màn hình, dạng sóng video và màn hình véc tơ, kiểm đếm, mã thời gian, cũng như các điều khiển hình ảnh quen thuộc

Việt Thông - Công Ty TNHH Phát Triển Dịch vụ Việt Thông

1YRS Nhà Cung Cấp Normal

Tầng2, 18 Tòa Nhà ILU,Yên Phụ,quận Ba Đình, Hà Nội

: (024) 37150406

Nghành nghề: Viễn Thông - Thiết Bị và Hệ Thống Viễn Thông ,

Fax:

Email: insys@hn.vnn.vn

website: www.insys.com.vn

Sản phẩm chính:


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Tên bạn:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Số lượng:

Nội dung: