ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

- Thông tin Nhà bán hàng


ĐĂNG TẢI SẢN PHẨM
- Tạo nhóm sản phẩm
- Đăng sản phẩm vào nhóm

SỬ DỤNG CÔNG CỤ VÀ BÁN HÀNG

- Quản lý Website doanh nghiệp, cửa hàng mọi lúc mọi nơi.
- Sử dụng công cụ hổ trợ và tham giam chương trình khuyến mãi để thu hút lượt truy cập và tăng tỉ lệ đơn hàng.
- Nhận đơn hàng.
- Trao đổi với khách hàng.

XỬ LÝ ĐƠN HÀNG VÀ GIAO HÀNG
- Nhà bán hàng xử lý đơn hàng .
- Tự thỏa thuận giao hàng với khách hàng.
- Tự thỏa thuận thanh toán với khách hàng.