Hiện tại Ypoogle chỉ hỗ trợ đến bước đặt hàng và quản lý đơn hàng.

Hình thức vận chuyển và thanh toán do người mua và người bán thỏa thuận. Ypoogle không can thiệp vào quá trình giao nhận và thanh toán.

Các hình thức người mua và người bán có thể tự chọn thỏa thuận .

- Thanh toán bằng Internet Banking / ATM nội địa

- Thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ

- Thanh toán khi nhận hàng (COD)Thanh toán - Vận chuyển