Bamboo mat multi-color eco-friendly
Mã SP:

Mây Tre Chúc Sơn - Công Ty TNHH Mây Tre Xuất Khẩu Chúc Sơn

1YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

Mây Tre Chúc Sơn - Công Ty TNHH Mây Tre Xuất Khẩu Chúc Sơn

1YRS Nhà Cung Cấp Normal

KCN Phú Nghĩa, H. Chương Mỹ, Hà Nội

: (024) 33866054

Nghành nghề: Thủ Công Mỹ Nghệ ,

Fax:

Email: chucsonco@hn.vnn.vn

website: www.chucson.com.vn

Sản phẩm chính: Bamboo Bamboo Basket Bamboo Laundry Basket Bamboo Hat Bamboo Flower Basket Bamboo Tray Bamboo Bag Bamboo Box Bamboo Plate Bamboo Bin/Suitcase Bamboo Mat Bamboo Fan Bamboo Decor Bamboo steamed basket Bamboo lamp Rattan Liana Seagrass Palm leaf Water-Hyacinth Grass Broom Fencing


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Sản phẩm liên quan