1YRSMây Tre Chúc Sơn - Công Ty TNHH Mây Tre Xuất Khẩu Chúc Sơn Nhà Cung Cấp Normal
Bamboo
Rattan
Liana
Seagrass
Palm leaf
Water-Hyacinth
Grass Broom
Fencing
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

Công Ty TNHH Chúc Sơn

Địa chỉ: Km 24 + 500,National Road Phu Nghia Industrial Zone, Chuong My Dist, Ha Noi, Viet Nam

Điện thoại: +84-243-3868899

Email: chucsonco@hn.vnn.vn - Website: