Số 16, Đường 3, Xã Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 0917261661
Fax: 0107440532
Website:
Email: info.hailocvn@gmail.com

Sản phẩm chính:  Tivi & Viddeo ,