119 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028)3.873.2691
Fax:
Website:
Email: codienkimmy@gmail.com

Sản phẩm chính:  Điện Lạnh Dân Dụng ,