X. Lan Giới, H. Tân Yên, Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3795666
Fax:
Website: www.dongxanhbg.vn
Email: dongxanhbg@gmail.com

Sản phẩm chính:  Môi Trường - Thiết Bị Môi Trường ,

Số 89/3 Phùng Hưng, P. 13, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 35399789
Fax:
Website: www.hydrotech.com.vn
Email: hydrotechvietnam@gmail.com

Sản phẩm chính:  Môi Trường - Thiết Bị Môi Trường ,

28/3 Trương Công Định, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38105129
Fax:
Website: www.nhatanhco.net
Email: nhatanh@nhatanhco.net

Sản phẩm chính:  Môi Trường - Thiết Bị Môi Trường ,

131/6 Thích Quảng Đức, P. 4, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 39956651
Fax:
Website: www.savevietnam.com.vn
Email: admin@savevietnam.com.vn

Sản phẩm chính:  Môi Trường - Thiết Bị Môi Trường ,