Lầu 4, Tòa nhà Hải Âu, Số 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 - 3744 2838 - 3744 2117
Fax: 3519 4577
Website:
Email: chl@akcompany.vn

Sản phẩm chính:  Công cụ dụng cụ ,