228, Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, TP.HCM.

Điện thoại: (08)39434881
Fax:
Website: http://dongviet.vn
Email: info-dovi@dongviet.vn

Sản phẩm chính:  Đồng hồ ,

392/20/80 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0905 640 506
Fax:
Website:
Email: thanhthuong.xuongdohogiasi@gmail.com

Sản phẩm chính:  Đồng hồ ,