the ONE* Series
Mã SP: 21

1YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

 LS Mtron đáp ứng xu hướng ép phun đang thay đổi bằng kỹ thuật ép phun được tích lũy và thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn của LS Mtron. Chúng tôi đã phát triển máy ép phun cao cấp The ONE bằng cách tập trung vào năng lực R&D được tích lũy cho đến bây giờ. Công ty lấy khách hàng làm trung tâm - Máy ép phun LS luôn đặt khách hàng lên hàng đầu và đồng hành cùng khách hàng.

1YRS Nhà Cung Cấp Normal

:

Nghành nghề: Nhựa - Máy Móc và Thiết Bị Ngành Nhựa ,

Fax:

Email: chuacomail0000@gmail.com

website:

Sản phẩm chính:


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Sản phẩm liên quan