Vít captive
Mã SP:

Công Ty TNHH FNF Việt Nam

1YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

Công Ty TNHH FNF Việt Nam

1YRS Nhà Cung Cấp Normal

352 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

: 0971652869

Nghành nghề: ốc, Vít, Bù Loong ,

Fax:

Email: info@fnfvietnam.com

website:

Sản phẩm chính: Ốc vít, bulong PEM, Chốt SOUTHCO, Khóa DIRAK


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Sản phẩm liên quan