Túi PE in và không in
Mã SP:

Công ty TNHH MTV PHƯƠNG ĐÔNG PLASTIC

1YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

Công ty TNHH MTV PHƯƠNG ĐÔNG PLASTIC

1YRS Nhà Cung Cấp Normal

Liễn Hạ, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

: +84- 2413637155 +84-986079969

Nghành nghề: Túi Nilon PE, Túi PP, Túi HDPE ,

Fax:

Email: phuongdong124@gmail.com

website:

Sản phẩm chính: tui zipper, tui khu tinh dien, bang dinh bang keo, tui nhom mang nhom, mang pe tui pe


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Sản phẩm liên quan