Toothpaste Tube
Mã SP:

CTY CP SX TM XNK MAX VALUE

1YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

 Toothpaste laminated tube (multilayers Tube), laminate for toothpaste tubes, We are committed to serve the clients with a fine quality range of...

CTY CP SX TM XNK MAX VALUE

1YRS Nhà Cung Cấp Normal

161 Street TL16, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City

: 0909.788.287

Nghành nghề: In Bao Bì ,

Fax:

Email: tuyen.tr.sv@gmail.com

website:

Sản phẩm chính:


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Sản phẩm liên quan