MB-3
Mã SP: DP006

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÔNG PHƯƠNG

1YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

MB-3

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÔNG PHƯƠNG

1YRS Nhà Cung Cấp Normal

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÔNG PHƯƠNG Địa chỉ:

: (84-28) 3969.0437 - 3960.8126

Nghành nghề: Nhựa Composite - Sản Phẩm Và Vật Liệu Nhựa Composite ,

Fax: (84-28) 3969.1431

Email: info@nhuadongphuong.com.vn

website: nhuadongphuong.com.vn

Sản phẩm chính: sản xuất, móc quần áo, hàng nhựa xuất khẩu, chuyên ngành nhựa


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Sản phẩm liên quan