IMG_4731
Mã SP: IMG_4731

Công ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Thống Nhất

2019YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

Công ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Thống Nhất

2019YRS Nhà Cung Cấp Normal

Số 06 Nguyễn Trọng Quyền, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

: +(84)-28 39615453 / 37355875 Hotline : 0903 361 965

Nghành nghề:

Fax: (84-28) 37355874 / 37355879

Email: tnrceo@gmail.com

website: http://www.ruthimex.com.vn/

Sản phẩm chính:


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Tên bạn:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Số lượng:

Nội dung: