Gioăng (ron) không amiăng - TEADIT NA1005
Mã SP:

Công ty TNHH SX TM DV Vật Liệu Làm Kín Lê Gia

1YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

Công ty TNHH SX TM DV Vật Liệu Làm Kín Lê Gia

1YRS Nhà Cung Cấp Normal

43/14/17 Cộng Hòa, P.4, Quận Tân Bình, TP.HCM, VIỆT NAM

: (0)28 3620 8651

Nghành nghề: Cao Su Kỹ Thuật, Sản Phẩm Cao Su Kỹ Thuật , Săm, Lốp Xe/ Vỏ, Ruột Xe - Sản Xuất Và Bán Buôn ,

Fax:

Email: sales@legiaseal.com

website:

Sản phẩm chính: GIOĂNG PHI KIM LOẠI-SOFT GASKET BÌA KHÔNG AMIĂNG (21) CAO SU (9) PTFE(Teflon) (8) GRAPHITE (CHÌ) (4) GIOĂNG BÁN KIM LOẠI GIOĂNG THÉP XOẮN-SPIRAL WOUND GASKET (5) KAMMPROFILE GASKET (1) JACKETED GASKET (1) CORRUGATED GASKET (1) GIOĂNG KIM LOẠI RING TYPE JOINT (3) O-RING HOLLOW METAL (1) GIOĂNG KIM LOẠI-METALLIC GASKET (1) GIOĂNG - PHỐT GIOĂNG BÌA GIẤY (6) O-RING CAO SU (8) PHỐT MẶT CHÀ- BIA (1) PHỐT CHÀ LY TÂM (3) PHỐT MẶT CHÀ


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Sản phẩm liên quan