Cá Mú Hấp ( HongKong, Xì Dầu )
Mã SP:
200.000 VND

Nhà Hàng Hải Sản Sạch Hương Thanh

1YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

 

Nhà Hàng Hải Sản Sạch Hương Thanh

1YRS Nhà Cung Cấp Normal

01-03-05, Đường số 1, Khu trung tâm Nhơn lý, Quy Nhơn, Bình Định

: 0903.523.396 hoặc 037.361.4062

Nghành nghề:

Fax:

Email: nhahanghuongthanh@gmail.com

website:

Sản phẩm chính:


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Sản phẩm liên quan