3 Phase Oil Filled Distribution Transformers 2000KVA
Mã SP: NL011
260.000.000 VND

1YRS


Để biết giá sản phẩm, yêu cầu về giá sản phẩm hay các yêu cầu khác:

Liên Hệ Nhà Cung Cấp

Product scope of 3-Phase Oil Filled Distribution Transformers 2000KVA

  Rated power: 2000kVA 
  Voltage: 22/0,4kV
  Winding connection: Dyn11/ Yyn0
  Max. no-load loss (Po): 1500W
  Max. short-circuit loss (Pk): 17100W 
  Max. no-load current (I0): 1% 
  Short circuit voltage (Uk ): 5% 
  Standard: TCVN 6306 (IEC 60076); Decision 62 / QĐ – EVN (Vietnam), ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 (International).  

Related articles:

What is power transformer?

What is the classification of the transformer?

Transformer oil: Testing, Types, and Properties

Oil-immersed transformer definition, composition, and design features

Three-phase transformer: Construction and It's Working

Purpose of using transformer
Transformer definition

1YRS Nhà Cung Cấp Normal

:

Nghành nghề:

Fax:

Email: linhptn@mbt.vn

website:

Sản phẩm chính:


Bạn gửi Email cho nhà cung cấp.

Sản phẩm liên quan