1YRSVIỆT CHUỐI- Sản Xuất Chuối và Các loại Nông Sản Sấy Nhà Cung Cấp Normal
Kẹo chuối
Chuối sấy dẻo Đồng Nai
Chuối Hồng
Bánh chuối dẻo
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Nui giòn gia vị
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

VIỆT CHUỐI- Sản Xuất Chuối và Các loại Nông Sản Sấy

Địa chỉ: 203A, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai

Điện thoại: 0949900239

Email: info@vietchuoi.com - Website: http://vietchuoi.vn