13YRSCTY TNHH QUANG TRẦN PHÁT Nhà Cung Cấp Normal
Bao Jumbo Ống
Bao Jumbo Vuông
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

CTY TNHH QUANG TRẦN PHÁT

Địa chỉ: Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 3, Hiệp Phước Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 2513 566 159 - 2513 566 379

Email: jumbobag@quangtranphat.vn - Website: http://quangtranphat.vn