43YRSCÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỦ ĐỨC Nhà Cung Cấp Normal
Sản phẩm phụ trợ ngành may
Máy móc thiết bị ngành may
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 219 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM, VN

Điện thoại: (+84.28) 38 969 307

Email: info@texenco.com.vn - Website: http://texenco.com.vn/