1YRSSAIGONPALM CO., LTD Nhà Cung Cấp Normal
Sản phẩm lục bình
Sản phẩm mây
Sản phẩm mây nhựa
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

SAIGONPALM CO., LTD

Địa chỉ: 432/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 35110405, 0908.551.238

Email: saigonpalm@gmail.com - Website: http://www.saigonpalm.vn/