13YRSCông ty Cổ phần Chế tạo Biến thế Điện lực Hà Nội Nhà Cung Cấp Normal
Máy Biến Áp Dầu
Máy Biến Áp Khô
Tủ trạm điện
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế Điện lực Hà Nội

Địa chỉ: Điểm CN Sông Cùng, xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Điện thoại: 0913006538

Email: tranhiep8109@gmail.com - Website: https://mbt.com.vn/