1YRSKiên Tâm - Công Ty TNHH Kiên Tâm Nhà Cung Cấp Normal
GẠCH ẤN ĐỘ
GẠCH TRUNG QUỐC
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

CÔNG TY TNHH KIÊN TÂM

Địa chỉ: 24/10, Bến Lội, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: 0903.04.67.57 (Trâm)

Email: saless@gmail.com - Website: http://kientam.info