1YRSCÔNG TY TNHH BAO BÌ TỔNG HỢP Nhà Cung Cấp Normal
Bao bì đóng gói
Bao bì siêu thị
Bao bì khác
Hộp giấy
In ấn màng co
Nhãn decal
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TỔNG HỢP

Địa chỉ: 55/2H, Tam Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 932 723 689

Email: sales@genpack.com.vn - Website: http://genpack.com.vn/