1YRSCông Ty TNHH Thiên Kỳ Nhà Cung Cấp Normal
Bể rửa siêu âm - máy lắc
Máy ly tâm
Bơm chân không
Kính hiển vi
Bếp cách thủy
Máy cất nước
Máy khuấy đũa - Khuấy từ
Nhóm sản phẩm tiêu biểu