1YRSCÔNG TY TNHH SX - TM KHẢI LỢI Nhà Cung Cấp Normal
Giấy carton
Thùng Carton
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

CÔNG TY TNHH SX - TM KHẢI LỢI

Địa chỉ: Ấp Bình Hữu I - Xã Đức Hòa Thượng - H.Đức Hòa - Long An

Điện thoại: 0908930318 - 0903992129

Email: info@khailoicarton.com - Website: khailoicarton.com