1YRSCông Ty TNHH Cao Su, Nhựa Cơ Khí Bazan Nhà Cung Cấp Normal
BÁNH XE ĐẨY VÀ CÀNG
BÁNH XE NÂNG PU & CAO SU
CHI TIẾT CAO SU , PU KỸ THUẬT
TRỤC CHÀ LÚA, TRỤC CÔNG NGHIỆP BẰNG CAO SU ,PU
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

Công Ty TNHH Cao Su, Nhựa Cơ Khí Bazan

Địa chỉ: Đường Số 6, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3569948

Email: sales@bazancorp.com - Website: http://www.bazancorp.com/