1YRSBảo Hộ Lê Gia - Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động Lê Gia Nhà Cung Cấp Normal
Thiết Bị Rửa Mắt Khẩn Cấp
BẢO VỆ ĐẦU
BẢO VỆ HÔ HẤP
BẢO VỆ TAY
AN TOÀN PCCC
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG LÊ GIA

Địa chỉ: 126/35 Nguyễn Thiện Thuật. Phường Thắng Nhất. Thành Phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0908 580 877

Email: nhunglth@legiasafety.vn - Website: https://legiasafety.vn/