1YRSNông sản gia vị Phương Trang Nhà Cung Cấp Normal
NÔNG SẢN
Gia Vị
Bao Bì
HỘP XỐP
HƯƠNG LIỆU THUỐC BẮC
Nhóm sản phẩm tiêu biểu

Nông sản gia vị Phương Trang

Địa chỉ: 91/45 Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, Tân Bình, HCM

Điện thoại: 0903.833.301 (Ph??ng) – 0918.615.401 (Trang)

Email: nongsangiavi@gmail.com - Website: nongsangiavi.vn