228, Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, TP.HCM.

Điện thoại: (08)39434881
Fax:
Website: http://dongviet.vn
Email: info-dovi@dongviet.vn

Sản phẩm chính:  Đồng hồ ,